Metodinis užsiėmimas Telšių vaikų globos namuose

Šių 2011 metų pavasarį prasidėjo metodinis bendradarbiavimas tarp Telšių vaikų globos namų, Plungės vaikų globos namų bei Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namų. Net tris kartus specialistai rinkosi į skirtingus globos namus: kovo 21 dieną- Mažeikiuose, gegužės 23 dieną- Plungėje, o lapkričio 29 dieną- Telšiuose.

    Pirmųjų dviejų metodinių užsiėmimų metu buvo pasidalinta gerąja patirtimi, pristatyti globos namų specialistų atlikti tyrimai globotinių saugumo užtikrinimo, dorovinės raidos ugdymo temomis, pateiktos rekomendacijos kaip tobulinti veiklą šioje srityje.

    Lapkričio 29 dieną įvykęs metodinis užsiėmimas Telšių vaikų globos namuose buvo skirtas vaikų, gyvenančių globos namuose, socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių formavimui. Jame dalyvavo virš 40 specialistų iš visų, anksčiau paminėtų, globos namų bei jų vadovai: Birutė Vaičkienė, Genovaitė Ūsienė, Žydrūnas Seilius.

    Metodinį užsiėmimą organizavo ir pravedė šių globos namų vyriausioji socialinė pedagogė Daiva Bikniuvienė, jai talkino psichologė Rasa Mickuvienė, socialinė pedagogė Asta Šalkauskienė, neformaliojo ugdymo pedagogės Rasa Stefanavičienė ir Akvilė Bukinienė.

    Su atvykusiais svečiais ir kitais dalyviais maloniu meniniu pasirodymu sveikinosi balsingiausi globotiniai, kurie visiems padovanojo ne tik dainą, bet ir savo bei kitų vaikų rankomis padarytas popierines širdeles, kaip šilumos ir meilės poreikio simbolį.

    Šiame užsiėmime Mažeikių r. vaikų našlaičių ir senelių globos namų socialinė pedagogė Silvija Ligeikienė pristatė pranešimą „Vaikų socialinės kompetencijos vertinimą įtakojantys savarankiškumo įgūdžiai ir jų formavimas vaikų globos namuose“ bei vaikų ir specialistų apklausų rezultatus apie tai kaip jie vertina pasirengimą savarankiškam gyvenimui. Pastebėta, kad būtina globotiniams sudaryti sąlygas patiems priimti sprendimus, organizuoti daugiau praktinės veiklos, plėsti globotinių socialinį tinklą ir pan.

    Plungės vaikų globos namų socialinė pedagogė Valentina Domarkienė pristatė globotinių veiklą ruošiant juos savarankiškam gyvenimui sveikatos ir sveikatingumo, namų ruošos, maisto gaminimo, ekonominio ugdymo, būsto, elgesio kultūros ir kt. srityse bei tyrimą apie globotinių savarankiško gyvenimo įgūdžių įgijimo galimybes, supažindino su problemomis ir privalumais.

    Telšių vaikų globos namų vyriausioji socialinė pedagogė Daiva Bikniuvienė pristatė pranešimą ir atliktus du tyrimus „Vaikų socialinių įgūdžių raiškos ypatumai ir socialinė kompetencija, gyvenant Telšių vaikų globos namuose“. Pranešime išryškinti tie socialiniai įgūdžiai, kurių daugiausia stokoja globotiniai, atkreiptas dėmesys į globotinių socialinio įžvalgumo, iniciatyvos, kontakto užmezgimo ir palaikymo, konfliktų sprendimų, tikslų išsikėlimo, atsakomybės prisiėmimo įgūdžių ugdymą, gebėjimą pajusti ir suprasti kito žmogaus emocinę būseną.

    Pertraukėlių metu dalyviai buvo pakviesti sudalyvauti patyriminiuose žaidimuose, kurie padeda ugdyti socialinius įgūdžius.

    Diskusijos metu prie kavos puodelių ir užkandžių administracijos atstovai, socialiniai pedagogai ir socialiniai darbuotojai aptarė metodinės veiklos perspektyvas.

Vyriausioji socialinė pedagogė Daiva Bikniuvienė

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes