SKELBIMAS

Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiamas namo (ne mažiau kaip 4 kambarių) arba 4 kambarių buto nuomos pirkimas


Pirkimo būdas:
skelbiamos derybos.
Perkančioji organizacija: Telšių vaikų globos namai (įmonės kodas 19089999).
Adresas, telefonas, faksas: Džiugo g. 6, Telšiai, (8 444) 51 373.


Nuomojami nekilnojamieji daiktai:
Namas (ne mažiau kaip 4 kambarių) arba keturių kambarių butas ne trumpesniam kaip dviejų metų laikotarpiui Telšių mieste.

Paraiškos su reikalaujamais dokumentais priimamos iki 2018 m. kovo 27 d. 16 val.
Vokai su paraiškomis atplėšiami komisijos posėdyje, kuris įvyks 2018 m. kovo 28 d. 10 val.

Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.


Dokumentai užklijuotame voke su užrašu: Telšių vaikų globos namai. Buto arba namo (nurodyti, kurio) pirkimo konkursui Telšių vaikų namų sekretorei-referentei (Džiugo g. 6,Telšiai) pateikia:
1. užpildytas paraiškas (nuomos pirkimo sąlygų 1-2 priedų) formas;
2. buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);
3. namo arba buto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
4. įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti namo arba buto savininkui (jeigu reikia).
Kandidatai pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su namo arba buto nuomos pirkimu, gali gauti Telšių vaikų globos namų (Džiugo g. 6 Telšiai, kreiptis į
sekretorę-referentę arba žiūrėti čia

Detalesnė informacija telefonais (8 444) 51 373, 8 682 24893.

 

Telšių rajono vaiko ir šeimos gerovės centras.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes