SKELBIMAS

  Vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr.841 „Dėl žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į tokį turtą įsigijimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, skelbiamas namo (ne mažiau kaip 4 kambarių) arba 4 kambarių buto nuomos pirkimas
Pirkimo būdas:
skelbiamos derybos.
Perkančioji organizacija: Telšių vaikų globos namai (įmonės kodas 19089999).
Adresas, telefonas, faksas: Džiugo g. 6, Telšiai, (8 444) 51 373.
Nuomojami nekilnojamieji daiktai:
Namas (ne mažiau kaip 4 kambarių) arba keturių kambarių butas ne trumpesniam kaip dviejų metų laikotarpiui Telšių mieste.

Paraiškos su reikalaujamais dokumentais priimamos iki 2017 m. lapkričio 6 d. 16 val.
Vokai su paraiškomis atplėšiami komisijos posėdyje, kuris įvyks 2017 m. lapkričio 7 d. 10 val.

Paraiškos ir kiti dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.
Dokumentai užklijuotame voke su užrašu: Telšių vaikų globos namai. Buto arba namo (nurodyti, kurio) pirkimo konkursui Telšių vaikų namų sekretorei-referentei (Džiugo g. 6,Telšiai) pateikia:
1. užpildytas paraiškas (nuomos pirkimo sąlygų 1-2 priedų) formas;
2. buto nuosavybę patvirtinančius dokumentus (VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą ar kopiją);
3. namo arba buto kadastrinių matavimų bylos kopiją;
4. įgaliojimą, suteikiantį teisę atstovauti namo arba buto savininkui (jeigu reikia).
Kandidatai pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus, susijusius su namo arba buto nuomos pirkimu, gali gauti Telšių vaikų globos namų (Džiugo g. 6 Telšiai, kreiptis į
sekretorę-referentę arba internetiniame puslapyje www.telsiuvaikuglobosnamai.lt

Detalesnė informacija telefonais (8 444) 51 373, 8 682 24893.

 

Telšių vaikų globos namai.
Džiugo g. 6, LT-87116 Telšiai | info@tvgn.lt | http://www.telsiuvaikuglobosnamai.lt
Įstaigos kodas: 190989999 | Tel. (8 444) 51 373 | Faks. (8 444) 51 373

wordpress themes